Een nieuw bedrijf, nauwelijks gestart, en toch roepen dat je beter bent? Ik voel de verontwaardiging bij u als lezer al opkomen. Maar wees gerust, Meglio! is de naam van ons nieuwe bedrijf gericht op mentale begeleidingstrajecten en organisatieontwikkeling en betekent “beter” in het Italiaans! We zijn bescheiden, echt, maar ook ambitieus in onze dromen en doelen. Wij hebben onze achtergrond in de topsport en dan specifiek het topvoetbal. Daar is het overigens volstrekt normaal om te zeggen dat je beter bent, de beste bent. Topvoetballers hebben een droom, stellen doelen en werken elke dag keihard om beter te worden. Wij helpen hen daar bij door gerichte begeleiding en coaching. Deze ervaringen willen wij nu overbrengen naar het bedrijfsleven. Daarin zijn wij anders, uniek! In een recent artikel van Bram Bakker (psychiater) schreef hij dat 1 op de 6 werkende Nederlanders Burn-out klachten heeft. Voor iedereen met een burn-out is volgens hem de vraag: “Waarin zit de ruimte om dingen anders te doen?” Die ruimte is er naar zijn idee altijd. Ik ben het met hem eens. Als je naar het ontstaan van mentale klachten kijkt dan zie je (de ernstige stoornissen daargelaten) altijd een conflict bij mensen in het verlangen om enerzijds volledig zichzelf te kunnen zijn, en anderzijds ook verbonden te willen zijn met belangrijke anderen, en dat ze dat, om wat voor reden dan ook niet tot elkaar kunnen brengen. Hoe komt dat dan?

Bang om je zelf te worden en te zijn?
Als kind worden we ‘vrij’ geboren. Maar als we ouder worden leren we steeds meer van onze eigen authenticiteit af om ‘erbij te horen’. We passen ons aan voor de verbinding met anderen en leveren veel van onszelf in. Dat is toch gek!? In je opvoeding, op school, de sportclub, de kerk, je werk en je culturele en sociale omgeving worden je normen, waarden en regels bijgebracht waardoor je ‘erbij’ mag horen en waarbij ook vaak wordt gezegd dat je gelukkig wordt wanneer je naar deze regels leeft en handelt. In de praktijk zie ik vaak dat mensen juist vastlopen omdat ze door hun overtuigingen en angsten krampachtig zijn gaan leven en van zichzelf vervreemd zijn geraakt. Bang om anderen te verliezen, bang om hun baan te verliezen, bang om zichzelf te worden. Je leven wordt dan een compromis. Je leeft niet naar je volle potentieel. Daarmee doe je jezelf en uiteindelijk ook anderen tekort.

Meglio wil mensen weer voluit laten leven en werken. Dit doen wij door de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. Door samen naar iemands keuzes, gedrag en gedachten te kijken en deze uit te dagen. De regels van de cliënt onder de loep te nemen en daar zijn of haar  waarden tegenover te zetten. Stil te staan bij de vraag:  “Wat wil je zelf? “En de cliënt leren hiernaar te handelen. Dit zijn vaak intensieve, maar ook mooie processen. Daarin maken wij mensen beter, maar eigenlijk gewoon meer jezelf!