Voor Peter was dit een moment dat ertoe deed. Een zeldzame immuunziekte bij zijn oudste zoon had ertoe geleid dat een eenvoudige griep een levensbedreigende situatie was geworden. In eerste instantie had Peter nog doorgewerkt maar de situatie die aanvankelijk onschuldig leek, verslechterde in een hoog tempo. Na twee dagen had hij zijn manager gebeld en hem de situatie uitgelegd. Deze reageerde heel behulpzaam en met echte interesse: “natuurlijk was het geen probleem dat Peter flexibel omging met zijn werktijd”.

Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Gartner is dit een “moment that mattered” voor Peter. Zijn beeld van de organisatie wordt gevormd door, in dit geval, de reactie van de manager. Dit klinkt logisch en waarschijnlijk hadden veel managers op een zelfde manier gereageerd. Uit het onderzoek van Gartner blijkt echter dat in veel gevallen de zaken iets complexer zijn en managers niet goed weten wat echt van belang is voor de medewerker. Dit verschilt per sector, per generatie en is soms zelfs trendgevoelig. In meer dan 2/3 van de gevallen is, volgens een survey uitgevoerd door Gartner bij 5873 medewerkers, HR niet goed op de hoogte. Bij veel organisaties is inspelen op de behoefte van de medewerker natte vinger werk en afhankelijk van de kwaliteit van de manager.

Gartner zegt dat bedrijven veel loyaliteit van hun medewerkers kunnen winnen door het niet alleen aan het toeval over te laten. Regelmatige surveys, snel en digitaal uitgevoerd, kunnen veel inzicht geven in wat medewerkers op dagelijkse basis, in een week of tijdens hun carrière van belang vinden. Het HR beleid kan hier op worden afgestemd zodat er gerichte actie kan worden ondernomen.

Voor Peter was de reactie van zijn leidinggevende van grote waarde. Het is zeker niet gezegd dat hij nu voor altijd bij deze werkgever zal blijven (als dat al wenselijk zou zijn..:)) maar hij voelt zich thuis bij de organisatie waar hij een belangrijk deel van zijn tijd doorbrengt.
Voorbeelden van momenten die bepalend zijn voor hoe een medewerker aankijkt tegen de organisatie:

  • Hoe er omgegaan wordt met ziekte binnen het gezin van de medewerker
  • De planning van de vakantie
  • De geboorte van een kind

Of meer werk gerelateerd niveau:

  • Hoe je als medewerker ontvangen wordt op de eerste werkdag
  • De openingsmeeting bij de start van de week
  • De reactie van de manager bij je eerste zelfstandige opdracht