Werkgeluk verhoogt bijna elk bedrijfs- en onderwijsresultaat: productiviteit 31%, nauwkeurigheid op taken 19%, verkoop 37% en talloze verbeteringen van gezondheid en kwaliteit van leven! (Achor, 2011)

De term ‘werkgeluk’ vliegt ons ineens om de oren samen met alle bijbehorende voordelen hiervan. Werkgeluk zou niet alleen een positief effect hebben op motivatie, betrokkenheid en prestaties, maar ook het ziekteverzuim flink kunnen verminderen. Volgens onderzoek van Rath en Harter (2010) betaalt elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk zich vijf keer terug! Verschillende organisaties spelen hier slim op in door het aanstellen van een Chief of Happiness in het HR department. Maar wat is dan precies dat werkgeluk?

Werkgeluk wordt vaak verward met werktevredenheid. Echter, zijn dit niet dezelfde constructen. Werktevredenheid is een toestand die door zowel gedachten als gevoelens veroorzaakt wordt (Eagly & Chaiken, 1993). Werktevredenheid is al veelvuldig onderzocht en wordt binnen organisaties vaak jaarlijks gemeten met vragen over je tevredenheid ten aanzien van je werk in algemene zin, je arbeidsvoorwaarden, de werkomstandigheden, doorgroeimogelijkheden en het contact met collega’s en leidinggevende. Om deze vragen te beantwoorden denk je terug aan een langere periode en weeg je waarschijnlijk de voor- en nadelen tegen elkaar af. Het is een rationeel afwegingsproces en ondanks dat je misschien zojuist die belangrijke klus niet hebt gekregen, kun je wel tevreden zijn met jouw werk.

Ondanks dat er (nog) geen universele definitie van werkgeluk bestaat, weten we dat werkgeluk vooral gaat over gevoel. We zouden het simpelweg kunnen omschrijven als het gevoel van geluk dat je krijgt van je werk. Je zou het ook kunnen omschrijven als ‘fluitend naar je werk gaan’. Werkgeluk geeft energie en ontstaat door positieve emoties. Die kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit onder andere het behalen van doelen of resultaten, ergens goed in zijn of in groeien of het leuke contact met collega’s. In de praktijk zie je dat werkgeluk meerdere keren per week of zelfs per dag wordt gemeten met een aantal korte vragen. Het niet toegewezen krijgen van die belangrijke klus maakt dat je misschien wel negatieve emoties ervaart, zoals teleurstelling, en heeft op dat moment dus invloed op je werkgeluk!

Werkgeluk vs. Werktevredenheid
Omdat werkgeluk ontstaat door positieve emoties is het minder stabiel dan werktevredenheid. Tevens is werkgeluk meer afhankelijk van situaties, bijvoorbeeld van moments that matter zoals Paul hier al in een eerder blog beschreef.
Echter, de constructen werktevredenheid en -geluk zijn wel sterk met elkaar verbonden. Zo speelt werktevredenheid een cruciale rol bij het waarnemen van geluk op het werk. Concreet betekent dit dat de kans groter is dat jouw werknemers geluk ervaren op het werk wanneer zij een hogere mate van werktevredenheid hebben.

Werknemersgeluk beïnvloeden
Voor organisaties is dit goed nieuws: dit betekent dat zij werkgeluk zowel kunnen stimuleren door de werknemerstevredenheid te vergroten als door directe interventies op het niveau van werkgeluk uit te voeren. Er zijn diverse factoren die werkgeluk op organisatieniveau bevorderen en natuurlijk kan dit ook verschillen per organisatie. Hoe je werkgeluk kan stimuleren binnen jouw organisatie vertel ik mijn volgende blog.