In het vorige blog over werkgeluk werd uitgelegd; werkgelukkige werknemers presteren beter, werken nauwkeuriger en melden zich minder snel en vaak ziek. Werkgeluk is dus is waar je als organisatie naar wilt streven!

Ik ben Hilany, prestatiepsycholoog, en ik heb van maart tot augustus mijn afstudeeronderzoek in de arbeids- en organisatietak van de prestatiepsychologie uitgevoerd bij Meglio! Naast mijn achtergrond in de sport, heeft ook het bedrijfsleven mijn interesse gewekt, en daarom heb ik afgelopen jaar de master Work, Organisation& Health Psychology aan de Radboud Universiteit gevolgd en succesvol afgerond. Binnen mijn stage bij Meglio! ben ik aan de slag gegaan met het thema Werkgeluk. Specifiek was de relatie tussen werkgeluk en werktevredenheid een interessant startpunt voor mijn afstudeeronderzoek.

Inmijn onderzoek naar de relatie tussen werktevredenheid en werkgeluk nam ik ook andere factoren mee, zoals werkdruk en intrinsieke motivatie. Het doel van mijn onderzoek was om te kijken hoe je werkgeluk kan optimaliseren. Ik verwachtte dat werkgeluk en werktevredenheid positief aan elkaar gerelateerd waren. Dat houdt in dat als een werknemer tevreden is, dat hij/zij ook gelukkig is op werk. Daarnaast heb ik onderzocht of de mate van werktevredenheid en werkgeluk beïnvloedt wordt door werkdruk en intrinsiek motivatie.
Uit mijn onderzoek blijkt dat werkgeluk en werktevredenheid elkaar daadwerkelijk versterken. Dus wanneer werknemers meer tevreden zijn, zijn ze ook gelukkiger. En vice versa. Daarnaast versterken ook werkgeluk en intrinsieke motivatie elkaar. Daar waar er naar werkgeluk nog relatief weinig onderzoek is gedaan, is er al veel meer bekend over de onderwerpen werktevredenheid en intrinsieke motivatie op de werkvloer. Omdat mijn onderzoek aantoont dat zowel werktevredenheid als intrinsieke motivatie van werknemers het werkgeluk verhoogd, is mijn advies aan organisaties dan ook gericht op het verhogen van deze twee factoren. Dat advies focust op het verhogen van werkgeluk, via werktevredenheid en intrinsieke motivatie.

Alle kennis en informatie uit mijn onderzoek heb ik samengebracht in een Fortuna (werkgeluk) schaal. De Fortuna schaal meet, doormiddel van een vragenlijst, het geluk onder werknemers op de werkvloer. De 5 voorspellers in deze schaal drukken werkgeluk uit. De voorspellers kunnen individueel of op teamniveau gestimuleerd worden om het werkgeluk te vergroten. Handig aan de schaal is dat je per onderdeel zien hoe je scoort als organisatie. Daarnaast kan Meglio! op basis van deze scores een passende interventie aanbieden om werkgeluk te vergroten. De Fortuna voorspellers zijn Zingeving, Verbinding, Groei, Plezier en Flow.

De reden dat ik de voorkeur geef aan werkgeluk ten opzichte van werktevredenheid?
Werkgeluk is een dynamischer aspect van het werk. Geluksgevoelens variëren meer van moment tot moment ten opzichte van werktevredenheid. Werkgeluk is gekoppeld aan iemands(korte-termijn) emoties. Daarnaast geeft werkgeluk inzicht in andere aspecten van het werk die er echt toe doen met real-time (actuele) informatie. Zo weet een manager wat er speelt op de werkvloer.
Werkgeluk verhoogt prestaties (bijvoorbeeld verkoopcijfers), nauwkeurigheid, productiviteit en sociaal gedrag onder werknemers. Verzuim en verloop vermindert bij een grote mate van werkgeluk binnen een organisatie. Ook interessant; de real-time informatie bij deze fortuna schaal sluit ook goed aan bij de millenial. Millenials baseren namelijk hun succes op dagelijkse ervaringen en minder op zaken die in werktevredenheidsonderzoeken worden meegenomen, zoals de hoogte van het salaris. Een toename van het ervaren van geluksgevoelens tijdens werk zal door deze groep dan ook bijdragen het vergroten van hun succes.

Informatie over geluk op de werkvloer zorgt er dus voor dat je weet wat er speelt binnen jouw team of organisatie. De real-time informatie uit de Fortuna schaal zorgt voor duidelijkheid over wat er goed gaat en waar nog winst te behalen valt. Het inzetten van de Fortuna schaal en een passende interventie draagt bij aan een betere werkomgeving voor iedereen in de organisatie en vergroot het werkgeluk.