Beter naar werk 5

Dit traject focust zich op de persoonlijke ontwikkeling van een werknemer en gaat in op zowel werk als privé. Om te voorkomen dat de klachten van een werknemer leiden tot verzuim, probeert de coach deze preventief terug te dringen. Samen met de coach wordt er aan de psychologische flexibiliteit van de werknemer gewerkt. Aan het begin van het traject worden doelen gesteld, waar in het laatste gesprek op wordt gereflecteerd. Wij verwachten dat de werknemer bereid is om naar zichzelf te kijken. Alleen dan kan de werknemer de stressoren die hij of zij ervaart beter te lijf gaan.

Wij maken gebruik van de Analytical Competence Tool (ACT) om de werknemer beter te begrijpen. Deze meting geeft inzicht in welke mate het gedrag van de werknemer overeenkomt met zijn innerlijke drijfveren. Lage overeenkomst betekent dat de werknemer veel aangeleerd gedrag vertoont. Dit gedrag kan ineffectief zijn, minder (werk)geluk opleveren en veel energie kosten. De ACT meting biedt ondersteuning in het kiezen van een juiste koers binnen het traject.

Beter naar werk 10

Werknemers met burn-outklachten zijn vaak emotioneel uitgeput en niet meer opgewassen tegen de eisen die het werk stelt. Het ontwikkelen van een burn-out gebeurd vaak onbewust, waardoor juiste begeleiding essentieel is. Hiervoor heeft Meglio! op basis van jarenlange ervaring een traject op maat ontwikkeld. In 10 bijeenkomsten wordt op unieke werkwijze gewerkt aan de psychologische flexibiliteit en weerbaarheid van de cliënt. Gedurende het traject is er oog voor de unieke situatie van de cliënt en wordt zijn of haar omgeving in acht genomen. Er wordt, indien nodig, nauw samengewerkt met de werkgever, bedrijfsarts en verzuimregisseur. Als de cliënt voldoende is hersteld gaat het re-integratie proces van start. In haalbare stappen gaat de cliënt weer aan het werk en wordt er goed in de gaten gehouden of het herstel zich doorzet. De werkgever ontvangt een advies met betrekking tot het verdere re-integratieproces.

Wij maken gebruik van de Analytical Competence Tool (ACT) om de werknemer beter te begrijpen. Deze meting geeft inzicht in welke mate het gedrag van de werknemer overeenkomt met zijn innerlijke drijfveren. Lage overeenkomst betekent dat de werknemer veel aangeleerd gedrag vertoont. Dit gedrag kan ineffectief zijn, minder (werk)geluk opleveren en veel energie kosten. De ACT meting biedt ondersteuning in het kiezen van een juiste koers binnen het traject.

Rouw- verwerking

Rouwen is het verwerken van het verlies van een dierbare of iets dierbaars. In onze begeleiding ondersteunen we de betrokkene om het verlies te erkennen, aan te gaan en te verwerken. Het verlies blijft onderdeel van het leven maar krijgt een plek waarop het de weg naar het verdere leven niet langer blokkeert. Zo blijf je open staan voor wat het leven nog meer te bieden heeft.

We richten ons op het denken, voelen en bestaan van onze cliënt. We begeleiden de cliënt in het zoeken naar de betekenis van het verlies en daar op een passende manier uiting aan te geven. We helpen de cliënt te snappen wat er is gebeurd en welke fases in een rouwproces doorlopen worden. Door middel van lichaams- en ontspanningsoefeningen helpen we rust terug te vinden en de energiehuishouding op orde te krijgen.

Rouwverwerking voor betrokkenen
De rouwende heeft zijn/haar omgeving heel hard nodig. De betrokkenen vinden het vaak lastig om te bepalen hoe iemand in dit proces kunt ondersteunen. Daarom bieden we, naast individuele begeleiding, ook groepsbegeleiding aan voor gezinnen, families of teams. We bieden tevens advies aan voor omstanders, zoals leidinggevende of collega’s.