BETER
door individuele begeleiding

Meglio Snelherstel

Werknemer ervaart (werk)stress en heeft behoefte aan een steuntje in de rug. Meglio Snelherstel is een kortdurend traject, snel inzetbaar en gericht op resultaat! Het traject focust zich op het herstellen van de balans van een werknemer door in te gaan op zowel het persoonlijk- als beroepsmatig handelen. Dit traject is gericht op werknemers die (werk)stress ervaren en daardoor vastlopen in zowel werk als het privéleven. Doel is om door snel ingrijpen de balans van medewerker te herstellen en uitval te voorkomen of te beperken. Dit traject bestaat uit een intakegesprek en twee werkgerichte begeleidende gesprekken met werknemer.

 

Beter naar Werk Light

Dit traject focust zich op de persoonlijke ontwikkeling van een werknemer en gaat in op zowel werk als privé. Om te voorkomen dat de klachten van een werknemer leiden tot verzuim, probeert de coach deze preventief terug te dringen. Samen met de coach wordt er aan de psychologische flexibiliteit van de werknemer gewerkt. Aan het begin van het traject worden doelen gesteld, waar in het laatste gesprek op wordt gereflecteerd. Wij verwachten dat de werknemer bereid is om naar zichzelf te kijken. Alleen dan kan de werknemer de stressoren die hij of zij ervaart beter te lijf gaan, met als doel om de medewerker weer balans te laten ervaren in werk en privé. Een Beter naar Werk Light traject bestaat uit 5 begeleidende gesprekken met werknemer en concrete adviezen voor werkgever.

 

Beter naar Werk Intensief

Dit traject focust zich op de persoonlijke ontwikkeling van een werknemer en gaat in op zowel werk als privé. Dit traject is intensiever dan BNW Light. Een werknemer wordt gedurende een langere tijd begeleid. Om te voorkomen dat de klachten van een werknemer leiden tot verzuim, probeert de coach deze preventief terug te dringen. Bij verzuim proberen we de duur tot een minimum te beperken. Samen met de coach wordt er aan de psychologische flexibiliteit van de werknemer gewerkt. Aan het begin van het traject worden doelen gesteld waar in het laatste gesprek op wordt gereflecteerd. Doel is om de werknemer weer balans in werk en privé te laten ervaren. Een Beter naar Werk Intensief is een werkgerichte behandeling, bestaande uit 10 begeleidende gesprekken met de werknemer en concrete adviezen voor de werkgever.

 

Beter naar Werk Burn-out

Recent onderzoek wijst uit dat 1 op de 6 werkende Nederlanders burn-out klachten vertoont. Werknemers met burn-outklachten zijn vaak emotioneel uitgeput en niet meer opgewassen tegen de eisen die het werk of hun omgeving aan hen stelt. Dit proces verloopt vaak langzaam en onbewust, en heeft veel impact op de werknemer en zijn (werk)omgeving. Dit maakt de juiste begeleiding essentieel is. Hiervoor heeft Meglio! op basis van jarenlange expertise en ervaring een uniek traject ontwikkeld, dat er voor zorgt dat medewerkers met een burn-out in 12 weken weer in balans zijn! Een belangrijk onderdeel hierin is het ACT® Burn-out Personal Profile. Dit is een meting die in beeld brengt waar bij de cliënt de burn-out door veroorzaakt is, maar belangrijker, welke competenties versterkt kunnen worden om duurzaam te herstellen! Een Beter naar Werk Burn-outtraject is een werkgerichte behandeling bestaande uit 10 begeleidende sessies met werknemer, waaronder een re-integratiegesprek met werknemer en werkgever.

Talentscan

Binnen onze organisatie wordt gebruik gemaakt van de Analytical Competence Tool (ACT) of zoals wij het noemen, de Talentscan. De Talentscan is een online meetinstrument, waarmee je binnen twaalf tot vijftien minuten inzicht krijgt in iemands bewuste en onbewuste gedrag. De Talentscan maakt hiermee een analyse van iemands persoonlijkheid!

Deze meting geeft inzicht in welke mate het gedrag van de werknemer overeenkomt met zijn innerlijke drijfveren. Lage overeenkomst betekent dat de werknemer veel aangeleerd gedrag vertoont. Dit gedrag kan ineffectief zijn, minder (werk)geluk opleveren en veel energie kosten.

De Talentscan kan ingezet worden bij een Beter naar Werk Light traject. Bij het Beter naar Werk Burn-outtraject is de Talentscan altijd onderdeel van het traject. Deze meting wordt in een vroeg stadium van dit traject besproken met de werknemer.

 

Rouw- verwerking

Rouwen is het verwerken van het verlies van een dierbare of iets dierbaars. In onze begeleiding ondersteunen we de betrokkene om het verlies te erkennen, aan te gaan en te verwerken. Het verlies blijft onderdeel van het leven maar krijgt een plek waarop het de weg naar het verdere leven niet langer blokkeert. Zo blijf je open staan voor wat het leven nog meer te bieden heeft.

We richten ons op het denken, voelen en bestaan van onze cliënt. We begeleiden de cliënt in het zoeken naar de betekenis van het verlies en daar op een passende manier uiting aan te geven. We helpen de cliënt te snappen wat er is gebeurd en welke fases in een rouwproces doorlopen worden. Door middel van lichaams- en ontspanningsoefeningen helpen we rust terug te vinden en de energiehuishouding op orde te krijgen.

Rouwverwerking voor betrokkenen
De rouwende heeft zijn/haar omgeving heel hard nodig. De betrokkenen vinden het vaak lastig om te bepalen hoe iemand in dit proces kunt ondersteunen. Daarom bieden we, naast individuele begeleiding, ook groepsbegeleiding aan voor gezinnen, families of teams. We bieden tevens advies aan voor omstanders, zoals leidinggevende of collega’s.