BETER
fit

Leefstijl en vitaliteits-coaching

Doelstelling van het Beter fit vitaliteitstraject is terugdringen van ziekteverzuim door vergroting van stressbestendigheid bij werknemers. Werknemers krijgen inzicht in het (h)erkennen van zaken als werkdruk en werkstress. Ook worden medewerkers in staat gesteld om makkelijker invloed uit te oefenen op hun werkplezier. Het traject bestaat uit:

  • ontwikkeling van een persoonlijke brochure voor de organisatie over de thema’s als omgaan met werkstress en het vergroten van werkplezier.
  • een introductie op vitaliteit verzorgd door een masseur, die het belang van vitaliteit als het ware “in-masseert”.
  • keuzes uit workshops als:
    yoga, meditatie, voeding, mindfulness.
  • concrete trainingsprogramma’s:
    stressmanagement training, vergroten psychologische flexibiliteit met ACT, conditietraining/ bootcamp.