BETER
in werk

Coachend Leiderschap

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gemotiveerd zijn, een sterk team vormen en met veel plezier aan het werk gaan? De sleutel ligt voor een belangrijk deel bij de leidinggevende. Is de leidinggevende in staat het talent van de medewerker te benutten?

Tijdens het 2-daagse traject coachend leiderschap leert de leidinggevende een medewerker dusdanig te coachen dat hij of zij de verantwoordelijkheid neemt voor eigen presteren en ontwikkeling. Theorie over situationeel leidinggeven en communicatie vormt de basis van dit traject. Om de bedrijfskundige ideeën over te dragen, gebruikt de trainer sport als metafoor. Een gedeelte van het traject wordt ondersteund met een online lesprogramma ‘coachend leiderschap’

Dit traject betekent een unieke en plezierige ervaring voor leidinggeven. Aan het einde van het traject coachend leiderschap is de leidinggevende in staat om:

 • verbinding te maken
 • een visie te ontwikkelen op het begeleiden van hun medewerkers
 • een analyse te maken van het team
 • medewerkers gedifferentieerd te benaderen
 • coachgesprekken te voeren
 • intervisie te plegen

Organisatie-ontwikkeling

Meglio creëert werkomgevingen waarin medewerkers in staat zijn snel en flexibel te reageren als de omgeving verandert of een situatie daarom vraagt. Bijkomend voordeel is dat dit ziekteverzuim terugdringt, doordat werknemers beschikken over de juiste handvaten. In de organisatie ontwikkeltrajecten die Meglio aanbiedt, staat de realisatie van 4 concrete doelstellingen centraal:

 1. Het vergroten van de binding van de individuele medewerkers met het bedrijf
 2. Het versterken van de samenwerking door groei van het onderlinge vertrouwen. Werknemers leren elkaar beter kennen en leren elkaar feedback te geven, waardoor ook eventuele onderlinge conflicten opgelost worden.
 3. Het creëren van een lerende organisatie door het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de geleverde kwaliteit. 
Medewerkers leren inhoudelijke kennis en vaardigheden met elkaar te delen en gaan op zoek naar verbeteringsmogelijkheden binnen werkprocessen.
 4. Het verbeteren van de selectie van nieuwe medewerkers. Uit een teamanalyse rolt een profiel voor nieuwe medewerkers, die passen bij het team. Tevens worden werknemers voorbereid op gesprekken met potentiele nieuwe teamleden.

Teamontwikkeling

Binnenkort volgt hier meer informatie. Neem telefonisch contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Re-integratie-gesprekken

Meglio! biedt 2 vormen van begeleiding tijdens re-integratie trajecten aan: basis en uitgebreid. Hieronder leest u wat het inhoudt:

BASIS
Tijdens een re-integratie traject zijn werkgevers verantwoordelijk voor het opstellen van een plan voor volledig duurzame werkhervatting. Dit doet de werkgever samen met de werknemer. Een Meglio! inzetbaarheidscoach begeleidt de werkgever en de werknemer in dit proces. Na een individueel gesprek met beide partijen en vervolgens een driegesprek stelt de inzetbaarheidscoach een tijdsbesteding plan op waarin duidelijk wordt wie welke taak heeft.

UITGEBREID
Zijn er meerdere gesprekken of andere interventies nodig dan doet de Meglio! inzetbaarheidscoach een voorstel voor het uitgebreidere Re-integratiegesprek. Een driegesprek brengt helderheid over wat er nodig is om de werknemer gefaseerd en duurzaam te laten re-integreren. Het doel is herstel van de arbeidsrelatie zodanig dat de werkgever en de werknemer op een constructieve manier kunnen samenwerken en er geen belemmeringen (meer) zijn voor de werkhervatting.

(Pre-)Mediation

PREMEDIATION
De oplossing voor onplezierige werksituaties tussen collega’s of tussen werkgever en werknemer is het gesprek aangaan onder leiding van de coach. De coach ondersteunt bij het vinden van een langdurige oplossing. Hervatting van het werk en werken zonder belemmeringen is het ultieme doel.

MEDIATION
In geval van escalatie adviseert de coach de tussenkomst van een mediator.
Deze bemiddelt tussen werkgever en werknemer op weg naar een structurele oplossing voor het arbeidsconflict. Einddoel kan zijn voortzetting of beëindiging van het dienstverband.

Tweedespoor-trajecten

Voor werknemers die in staat zijn om te werken maar niet terug kunnen naar hun huidige baan bestaat het tweede spoor traject. Hierin wordt de werknemer door een re-integratieconsultant begeleidt naar ander werk door samen een zoekprofiel op te stellen, mede ingegeven door het arbeidsdeskundig onderzoek. De consultant begeleidt de werknemer in de verkenning van de arbeidsmarkt, in het opstellen van een CV en in het sollicitatieproces. Het traject eindigt als de werknemer een nieuwe baan heeft of in staat is op eigen kracht een passende baan te vinden.

Arbeidspsychologisch onderzoek

In het arbeidspsychologisch onderzoek wordt onderzocht wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn van een cliënt met psychische en/of praktische problematiek. Er wordt een uitgebreide intake uitgevoerd met ondersteuning van testmateriaal. De vraagstelling kan in een dergelijk onderzoek variëren van “Welke mogelijkheden heeft de desbetreffende persoon in relatie tot arbeid?” tot bijvoorbeeld “Welke interventie kan het beste worden ingezet voor de desbetreffende persoon om de re-integratie te bevorderen?”. Het arbeidspsychologisch onderzoek is dus maatwerk. Vervolgens wordt er een uitgebreide rapportage opgesteld met onderzoeksresultaten en praktische adviezen voor het vervolg van de casus.

Intervisie (workshops & coaching)

Intervisie is een methodische vorm van deskundigheidsbevordering waarbij mensen een beroep doen op elkaar om meer inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken. Men helpt elkaar door het zelf oplossend vermogen te activeren.
Het inzetten van intervisie heeft bewezen positieve invloed op team- en organisatieontwikkeling. Ook bevordert intervisie de persoonlijke en professionele groei van de deelnemers.

WORKSHOPS VOOR TEAMS EN FACILITATORS
Op het gebied van Intervisie biedt Meglio twee workshops:

 • Workshop intervisie voor teams die intervisie willen invoeren
 • Workshop voor interne intervisie facilitators in uw organisatie

Beide workshops behandelen de vaardigheden die nodig zijn om intervisie te plegen. We behandelen voorbeelden en casuïstiek met behulp van een breed scala aan intervisie methoden.

In de workshop voor facilitators gaan we dieper in op de specifieke vaardigheden waarover een begeleider zou moeten beschikken. Ook besteden we aandacht aan randvoorwaarden en theorie,

MEGLIO INTERVISIE COACHING
Daarnaast stelt Meglio intervisie coaches ter beschikking om uw team (s) te faciliteren tijdens intervisiebijeenkomsten.