BETER
in topsport

Re-integratie topsporters

Ook een topsporter kan te maken krijgen met lichamelijke of geestelijke klachten. Loopt een sporter vast in zijn ontwikkeling, is er een crisis ontstaan of spelen er andere acute problemen (bijvoorbeeld in de privésfeer, structureel concentratieverlies of een moeizaam revalidatieproces) dan biedt coaching uitkomst. Samen met de sporter kijkt de psychosociaal therapeut naar de mogelijkheden om tot de juiste oplossing te komen voor de situatie.

Topsporters staan bij het najagen van hun doelen altijd onder invloed van de omgeving. Vaak spelen partners, ouders en coaches een belangrijke rol. Wij leren de topsporter en zijn omgeving inzien hoe verschillende belangen zich tot elkaar verhouden en helpen hen om oog te krijgen voor elkaars doelstellingen. Tevens leren we hoe deze belangrijke anderen ingezet kunnen worden om de doelen van de topsporter te realiseren zonder dat zij daarin een belemmering vormen.